TYPY OTYŁOŚCI

Na podstawie rozmieszczenia tkanki tłuszczowej można wyróżnić dwa typy otyłości:

  • pośladkowo-udowa (gynoidalna) tzw. „gruszka”,
  • otyłość brzuszna (trzewna, wisceralna) tzw. „jabłko”.

W otyłości pośladkowo-udowej, nadmierna ilości tkanki tłuszczowej gromadzi się na pośladkach i udach, ten typ częściej występuje u kobiet W otyłości brzusznej tkanka tłuszczowa gromadzi się głównie w obrębie jamy brzusznej (w środku człowieka, między pętlami jelit). W celu sprecyzowania typu otyłości oblicza się wskaźnik talia / biodro (WHR – Waist to Hip Ratio), czyli stosunek obwodu talii do obwodu bioder. Oczywiście wskaźnik ten wyliczamy dla osoby otyłej a nie dla szczupłej.

Tu licznik WHR wyliczany wg wzoru: obwody talia / biodro

  • Otyłość pośladkowo-udowa – gdy wskaźnik jest mniejszy niż 0,8 u kobiet i 1,0 u mężczyzn.
  • Otyłość brzuszna – gdy wskaźnik jest większy niż 0,8 u kobiet i 1,0 u mężczyzn.

Przykłady obliczeń:

kobieta, talia 85cm, biodra 125cm; 85 : 125 = 0,68 – typ pośladkowo-udowy,

mężczyzna, talia 130cm, biodra 100cm; 130 : 100 = 1,3 – typ brzuszny.

Określenie typu otyłości jest istotne ze względu na występujące charakterystyczne powikłania (choroby).

Otyłość brzuszna sprzyja rozwojowi: cukrzycy, zaburzeń lipidowych, nadciśnienia tętniczego, dny moczanowej, co może stanowić podłoże dla rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji choroby wieńcowej i zawału serca oraz udarów mózgu.

Otyłość pośladkowo-udowa sprzyja rozwojowi: żylaków podudzi, zmianom zwyrodnieniowym stawów oraz niektórym nowotworom (rakom).

Znając typ otyłości, możemy określić z dużym prawdopodobieństwem jej powikłania. Dzięki temu możemy zacząć odpowiednie leczenie. Pamiętajmy o tym, że leczenie otyłości zapobiega wystąpieniu jej powikłań. A prewencja jest dużo tańsza i bardziej skuteczna niż leczenie już występujących chorób.