ROZPOZNANIE OTYŁOŚCI

KIEDY ROZPOZNAJEMY NADWAGĘ I OTYŁOŚĆ?

Otyłość i znaczną nadwagę rozpoznajemy „na oko” (człowiek w ubraniu). Niewielką nadwagę można stwierdzić dopiero po rozebraniu „do rosołu” kandydata do odchudzenia (samoocena w dużym lustrze). Należy pamiętać, że zwiększenie masy ciała nie tylko zależy od nadmiaru tkanki tłuszczowej, gdyż może być spowodowane zwiększeniem masy mięśniowej.

Przy widocznych znamionach nadwagi – wałeczki tu i ówdzie obliczamy wskaźniki: BMI i WHR.

  • BMI – wskaźnik mówiący o tym czy mamy nadwagę i jak nadmierna ona jest (dostępny na wielu stronach www, a tak naprawdę nie jest aż tak bardzo istotny).
  • WHR – wskaźnik mówiący o typie otyłości (patrz dalej).

Najważniejszym parametrem, który stosuje się do określenia stosunku masy ciała do wzrostu jest wskaźnik masy ciała BMI (body mass index).

BMI = masa ciała (kg)/wzrost2 (m2).

Precyzyjnie określenie zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie jest możliwe przy pomocy kosztownych urządzeń i badań. Zawartość tkanki tłuszczowej powyżej 25–30 % u kobiet oraz powyżej 15–20% u mężczyzn świadczy o nadwadze. Jednak ze względu na duży koszt takie metody nie znalazły zastosowania w codziennej praktyce.

W naszej przychodni dysponujemy nowoczesnym urządzeniem firmy TANITA służącym do pomiaru zawartości wody, mięśni i tłuszczu w organizmie.