Przed 1. wizytą

WAŻNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW PRZED PIERWSZĄ WIZYTĄ

1. Spory odsetek pacjentów ma problemy z dojechaniem do nas – niektóre GPSy źle pokazują adres naszej przychodni. Aby uniknąć dodatkowego i niepotrzebnego stresu proponuję przeczytać całą stronę KONTAKT (otworzy się w oddzielnym oknie) … a po zapoznaniu się z jej treścią prosimy o przeczytanie kolejnych punktów 🙂


2. Posiadamy wysokiej klasy (bardzo czuły) analizator składu masy ciała. Pomiar wykonujemy podczas każdej wizyty (wliczone w cenę). Aby wyniki badania były miarodajne powinno się do nas przychodzić w podobnych „okolicznościach okołoposiłkowych”.  Aby najlepiej skorzystać z możliwości naszego urządzenia proszę przeczytać podany artykuł. -> Analiza składu ciała cz.1. (otworzy się w oddzielnym oknie) … 🙂


3. NA PIERWSZĄ WIZYTĘ proszę ze sobą przynieść wszystkie karty wypisowe ze szpitala (o ile takie są) i wyniki badań z ostatnich 2 lat. Jeżeli Państwo posiadacie starsze, ale ważne (medycznie) wyniki badań – prosimy też je przynieść ze sobą.


4. Pierwsze 2-3 wizyty trwają około 60 minut; dopiero kolejne mogą być krótsze.


5. Ze względu na specyfikę wizyt oraz to, że pacjenci przyjeżdżają do nas z całej Polski  zdarzają się „poślizgi” do 15 a nawet czasem 30 minut – za co z góry przepraszamy.


6. Nie posiadamy terminala – płatność tylko gotówką.


7. W związku z wejściem w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych RODO każdy pacjent przed wejściem do gabinetu poproszony zostanie o podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w naszym ośrodku.


Dr Michał Mularczyk nie wypisuje zwolnień lekarskich !!!